Till

  •  
  • Köpkurs
  • Säljkurs
  • Du har
  • Avgift
  • Du får
  •  
1.2831 1.4006 100 SEK Alla: 0 kr 71.4DKK
1.4007 1.2832 100 SEK Alla: 0 kr 77.93DKK
1.3287 1.3529 100 SEK Kunderbjudande: 0 kr Övriga: 50 kr 73.92DKK 36.96DKK
130.12 139.72 100 SEK Alla: 50 kr 0.36DKK
1.2847 1.4 100 SEK Under 2000 SEK: 76 kr Över 2000 SEK: 35 kr 17.14DKK 46.43DKK
 
 

DKK

Den danska kronan (DKK) är officiell valuta i Danmark, på Grönland och Färöarna. Danska kronan har en relativt kort historia, och har bara funnits i nuvarande form sedan första världskriget. Dessförinnan fanns rigsdalern. Namnet och valutan kommer från den gemensamma valutaunion som fanns inom Skandinavien i slutet av 1800-talet.

Den danska kronan var från början knuten till den tyska riksmarken, men är numera knuten till den europeiska euron istället. En dansk krona delas upp på 100 öre. Sedlar finns i valörerna 50, 100, 200, 500 och 1000 danska kronor. Mynt finns i valörer från 50 öre. Samtliga valörer är i bruk och cirkulerar mera desto lägre valören är.

Den danska kronan har utvecklats på ungefär samma sätt som den svenska, men ligger sedan en tid tillbaka något starkare. Att danska kronan numera är knuten till euron innebär för det mesta att den är mer stabil på lång sikt men också att den påverkas i större utsträckning av finanskriser inom Eurozonen. Den danska kronan är värd marginellt mer än den svenska kronan.