Valutakurser

Olika växlingskurser
Att växla till en annan valuta betyder i praktiken att man byter till sig det andra landets pengar mot sina egna, svenska pengar. Växlingen sker genom att man bedömer vilket värde de egna pengarna motsvarar i det andra landet, vilket kan variera väldigt mycket från land till land. Detta beror på att valutakurser förändras med tiden - delvis på grund av olika händelser runtom i världen och delvis på grund av den politik man för i landet.

Valutakurserna förändras faktiskt dag för dag, eller rentav timme för timme, men för det mesta är variationerna mycket små under så kort tid. Sett över någon vecka eller månad kan dock valutakurserna skilja mycket. De normala förändringarna beror dels på aktuella händelser och vanlig valutahandel, som ökar eller minskar tillgången och efterfrågan på valutan. Ovanliga och oväntade händelser, som en tropisk storm, ett terrordåd eller en finanskris kan dock snabbt leda till förändringar i valutakurser. Detta är dock också just ovanligt, vilket betyder att sannolikheten att det kommer hända under just din semester ofta är relativt liten.

När du tar ut pengar med kort utomlands är det inte bara valutakursen som påverkar hur mycket av den utländska valutan du får. De flesta banker lägger också på ett valutapåslag på ett par procent. Det låter inte så mycket men på 5.000 kr blir 2% 100 kr. För att spara de pengarna kan du skaffa ett kreditkort utan valutapåslag. Det blir dessutom billigare än att växla pengar i Sverige innan avresa.

Inflation är också ett vanligt problem, särskilt på lång sikt. Vad man för det mesta menar med inflation är att mängden av pengar i cirkulation ökar, vilket leder till att värdet på pengarna minskar. Ofta är inflation konsekvensen av att ett lands centralbank trycker mer pengar för att på kort sikt öka sitt kapital. På lång sikt jämnar det ut sig och då blir valutan mindre värd i förhållande till andra länders valuta, vilket ger en lägre växlingskurs.

Det kan också bero på att löner eller andra utgifter i ett samhälle ökar markant, och då måste företagen kompensera den ökade utgiften med högre priser. Om inflationen ökar i ett land du planerar att resa till kommer alltså värdet på den lokala valutan minska. Det innebär dels en möjlighet och dels en risk för resenärer, beroende på hur och var man växlar pengar. Om den svenska kronan är starkare än den lokala valutan är möjligheterna större att göra en liten förtjänst, och omvänt.

Att växla pengar i sista minuten betyder att man måste acceptera den växelkurs som erbjuds, och om den svenska kronan då är svagare än annars så får man därmed en sämre växelkurs. Det kan dock lika gärna bli en förtjänst, eftersom kronan kan vara starkare och växelkursen då bättre. Växlar man å andra sidan pengar i väldigt lång tid före sin resa så är man utelämnad till hur valutan förändras. Om värdet kraftigt förändras får man därför mer, eller mindre, pengar att handla för i praktiken.

Därför är det en god idé att hålla lite koll på hur valutakurserna förändras över tid, och vara uppmärksam på större händelser och förändringar i landet som kan påverka valutakurserna. Man bör också växla till sig valuta i god tid före avresa, men inte överdrivet tidigt. Lagom är bäst.